Kmin Academy

Sản phẩm của học viên

Giao diện trang web game Foster

Trang web game Foster cho phép xem các game đang có trên trang web

Huỳnh Văn Huân
07/02/2023

F2 - Front-end cơ bản

"## 🌻 Giới thiệu

Giao diện trang web game Foster được Huân xây dựng trên kiến thức học được từ khóa học Front-end của Kmin. Trang web có nhiều chức năng với các công nghệ mới hiện nay.

🎥 Video demo

📲 Các chức năng

  • Slideshow dạng trượt, popover, tooltip, thể hiện lazy load trên giao diện, navbar với submenu, animation với css, animation với javascript.

🤖 Các kỹ thuật, công nghệ được áp dụng trong dự án

  • HTML, CSS, Javascript"