Kmin Academy

Sản phẩm của học viên

Website bán mũ The Paradeos

Chỉ với HTML, CSS và JS thuần, Phúc đã có thể tự tay hoàn thành sản phẩm đầu tay của mình khi hoàn tất khóa học Lập trình web Front-end cơ bản - Khóa 7.

Lê Hồng Phúc
24/05/2021

FB - Lập trình Front-end với HTML, CSS

Công nghệ sử dụng

  • HTML 5
  • CSS 3
  • Javascript DOM

Demo

https://www.youtube.com/watch?v=nMg6XDWvVls