Kmin Academy

Sản phẩm của học viên

Mạng xã hội AloAlo

Mạng xã hội AloAlo - Nơi tương tác với những người cùng sở thích!

Bùi Huy Hoàng
12/05/2021

Lập trình web Front-end với ReactJS

Mô tả dự án: Mạng xã hội AloAlo có các tính năng:

  • Đăng nhập;
  • Cập nhật mật khẩu (giúp người dùng cập nhật lại mật khẩu, còn không cập nhật thì lần sau sẽ đăng nhập tiếp với mã OPT được gửi qua gmail/sđt);
  • Kiểm tra mật khẩu (dùng RegExp để kiểm tra mật khẩu);
  • Thêm thông tin người dùng;
  • Thêm/ Cập nhật ảnh đại diện;
  • Dùng carousel để làm slide show Story / Follow;
  • Quản lý thông báo (dùng withSnacbar từ notistack để hiện thông báo).

Các kỹ thuật, công nghệ được áp dụng trong dự án: React, React-router-dom, React-hook, Redux. Dùng API thêm cập nhật mật khẩu, thông tin tài khoản, gửi mã xác nhận. Quản lý thư mục - Chia ra các component chính xử dụng suốt tất cả các trang. Tạo thư mục config định nghĩa các router, các theme có sẵn.

Link Youtube demo: https://www.youtube.com/watch?v=ash0wdrb2_4.

Kmin Education

Liên hệ

Cơ sở 1 25A Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
https://www.facebook.com/hoclaptrinhthatdedang

Copyright by Kmin Academy