Kmin Academy

Sản phẩm của học viên

Giao diện trang web xem phim Netflix

Trang web xem phim Netflix

Võ Thanh Phúc
07/02/2023

FR - Lập trình Front-end với ReactJS

🌻 Giới thiệu

Giao diện trang web Netflix được Phúc xây dựng trên kiến thức học được từ khóa học Front-end của Kmin. Trang web có nhiều chức năng với các công nghệ mới hiện nay.

🎥 Video demo

🤖 Các kỹ thuật, công nghệ được áp dụng trong dự án

  • HTML, CSS, Javascript, ReactJS