Kmin Academy

Sản phẩm của học viên

Giao diện trang web mua bán thời trang Oslo

Trang web mua bán thời trang Oslo

Nguyễn Trần Công Danh
07/02/2023

FR - Lập trình Front-end với ReactJS

🌻 Giới thiệu

Giao diện trang web Oslo được Danh xây dựng trên kiến thức học được từ khóa học Front-end của Kmin. Trang web có nhiều chức năng với các công nghệ mới hiện nay.

🎥 Live demo

https://ecommerce-oslo.vercel.app/

📲 Các chức năng

  • Đăng nhập, đăng kí, đăng xuất
  • Thêm sản phẩm vào giỏ hàng, tăng giảm số lượng sản phẩm trong giỏ hàng, xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng
  • Tìm kiếm sản phẩm, lọc sản phẩm theo thương hiệu, lọc sản phẩm theo đánh mục, phân trang
  • Yêu thích sản phẩm
  • Thêm địa chỉ giao hàng
  • Xem lại lịch sử mua hàng

🤖 Các kỹ thuật, công nghệ được áp dụng trong dự án

  • HTML, CSS, Javascript, ReactJs