Kmin Academy

Sản phẩm của học viên

Giao diện trang web logistic Transpolar

Trang web logistic Transpolar

Đào Hoàng Sơn
07/02/2023

F2 - Front-end cơ bản

🌻 Giới thiệu

Giao diện trang web logistic Transpolar được Sơn xây dựng trên kiến thức học được từ khóa học Front-end của Kmin. Trang web có nhiều chức năng với các công nghệ mới hiện nay.

🎥 Live demo

https://daohoangson123.github.io/Son-FE22-HTML-CSS-_Project/

🤖 Các kỹ thuật, công nghệ được áp dụng trong dự án

  • HTML, CSS, Javascript