Kmin Academy

Sản phẩm của học viên

Giao diện trang web cây xanh Greensward

Trang web cây xanh Greenward

Lâm Hoài Nhơn
07/02/2023

F2 - Front-end cơ bản

🌻 Giới thiệu

Giao diện trang web cây xanh Greenward được Nhơn xây dựng trên kiến thức học được từ khóa học Front-end của Kmin. Trang web có nhiều chức năng với các công nghệ mới hiện nay.

🎥 Live demo

https://wp.w3layouts.com/greensward/contact-page/

🤖 Các kỹ thuật, công nghệ được áp dụng trong dự án

  • HTML, CSS, Javascript