Kmin Academy

Sản phẩm của học viên

Giao diện trang web thời trang: Male Fashion

Giao diện trang web thời trang: Male Fashion cho phép người dùng tìm kiếm, lọc, chấm điểm sản phẩm. Không dừng lại ở đó, khách hàng còn có thể thêm, chỉnh sửa giỏ hàng và tiến hành mua sản phẩm.

Nguyễn Hoài Phú
12/05/2021

Lập trình web Front-end với ReactJS

Mô tả dự án: Giao diện trang web thời trang có các tính năng: tìm kiếm sản phẩm , lọc sản phẩm, sắp xếp sản phẩm, chấm điểm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, mua sản phẩm.

Các kỹ thuật, công nghệ được áp dụng trong dự án: Sử dụng mockapi.io để tạo API, sử dụng Material UI để tạo giao diện trang web, sử dụng axios để thao tác với API, sử dụng Local Storage để lưu dữ liệu.

Link Youtube demo: https://www.youtube.com/watch?v=LP35xkmAuXE.

Kmin Education

Liên hệ

Cơ sở 1 25A Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
https://www.facebook.com/hoclaptrinhthatdedang

Copyright by Kmin Academy