Kmin Academy

Sản phẩm của học viên

Giao diện trang web thời trang: Male Fashion

Giao diện trang web thời trang: Male Fashion cho phép người dùng tìm kiếm, lọc, chấm điểm sản phẩm. Không dừng lại ở đó, khách hàng còn có thể thêm, chỉnh sửa giỏ hàng và tiến hành mua sản phẩm.

Nguyễn Hoài Phú
12/05/2021

F1 - Front-end Engineering dành cho người mới bắt đầu

🌻 Giới thiệu

Bằng tất cả sự nỗ lực của mình, Phú đã hoàn tất được sản phẩm đầu tay của mình là một trang web về thời trang, được phát triển bằng công nghệ ReactJS. Trang web giúp cho người kinh doanh thời trang phát triển thương hiệu của mình.

🎥 Video demo

📲 Các chức năng

  • Tìm kiếm sản phẩm
  • Lọc sản phẩm
  • Sắp xếp sản phẩm
  • chấm điểm sản phẩm
  • Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
  • Mua sản phẩm

🤖 Các kỹ thuật, công nghệ được áp dụng trong dự án

  • Mockapi.io để tạo API,
  • Material UI để tạo giao diện trang web,
  • Axios để thao tác với API,
  • Local Storage để lưu dữ liệu.

💓 Cảm nhận của học viên

Mình rất vui khi học tại Nhà Kmin