Kmin Academy

Sản phẩm của học viên

Trang web nghe nhạc trực tuyến

Trang web nghe nhạc trực tuyến

Nguyễn Thành Tài
07/02/2023

F3 - Front-end nâng cao

🌻 Giới thiệu

Giao diện trang web nghe nhạc trực tuyến được Tài xây dựng trên kiến thức học được từ khóa học Front-end của Kmin. Trang web có nhiều chức năng với các công nghệ mới hiện nay.

🎥 Live demo

https://music-app-7a1b5.web.app/

📲 Các chức năng

  • Đăng ký, đăng nhập tài khoản.
  • Nghe nhạc.
  • Tìm kiếm album nhạc.

🤖 Các kỹ thuật, công nghệ được áp dụng trong dự án

  • HTML, CSS, Javascript