Kmin Academy

Sản phẩm của học viên

Giao diện trang web mua bán tài khoản Liên quân Mobile

Trang web mua bán tài khoản Liên quân Mobile

Phạm Minh Nhựt
07/02/2023

F3 - Front-end nâng cao

🌻 Giới thiệu

Giao diện trang web mua bán tài khoản Liên quân Mobile được Nhựt xây dựng trên kiến thức học được từ khóa học Front-end của Kmin. Trang web có nhiều chức năng với các công nghệ mới hiện nay.

🎥 Video demo

📲 Các chức năng

  • Nạp thẻ
  • Xem tài khảon
  • Load dữ liệu từ backend
  • Xem thông tin tài khoản

🤖 Các kỹ thuật, công nghệ được áp dụng trong dự án

  • HTML, CSS, Javascript, ReactJS