Kmin Academy

Sản phẩm của học viên

Giao diện trang web Toys shop

Trang web mua bán đồ chơi Toys shop

Trần Ngọc Vinh Quang
07/02/2023

F3 - Front-end nâng cao

🌻 Giới thiệu

Giao diện trang web Toys shop được Quang xây dựng trên kiến thức học được từ khóa học Front-end của Kmin. Trang web có nhiều chức năng với các công nghệ mới hiện nay.

🎥 Video demo

📲 Các chức năng

  • Xem sản phẩm đồ chơi, đặt hàng,.. Slideshow, thêm/xóa sản phẩm, validate login,...

🤖 Các kỹ thuật, công nghệ được áp dụng trong dự án

  • HTML, CSS, Javascript