Kmin Academy

Sản phẩm của học viên

Giao diện trang web Phuc Long

Trang web Phuc Long với các chức năng xem sảm phẩm, thông tin, đặt hàng,...

Trần Ngọc Vinh Quang
07/02/2023

F3 - Front-end nâng cao

🌻 Giới thiệu

Giao diện trang web Phuc Long được Quang xây dựng trên kiến thức học được từ khóa học Front-end của Kmin. Trang web có nhiều chức năng với các công nghệ mới hiện nay.

🎥 Video demo

📲 Các chức năng

  • Thêm/sửa/xóa sản phẩm, validate login, filter/search/sort sản phẩm,...

🤖 Các kỹ thuật, công nghệ được áp dụng trong dự án

  • HTML, CSS, Javascript, ReactJS