Kmin Academy

Sản phẩm của học viên

Giao diện trang web bán sách

Trang web mua bán sách trực tuyến

Thái Văn Hoàng Linh
07/02/2023

F3 - Front-end nâng cao

🌻 Giới thiệu

Giao diện trang web mua bán sách trực tuyến được Linh xây dựng trên kiến thức học được từ khóa học Front-end của Kmin. Trang web có nhiều chức năng với các công nghệ mới hiện nay.

🎥 Video demo

📲 Các chức năng

  • Xem thông tin sách, đặt mua sách,...

🤖 Các kỹ thuật, công nghệ được áp dụng trong dự án

  • HTML, CSS, Javascript