Kmin Academy

Sản phẩm của học viên

Giao diện trang web nước hoa Cindy

Trang web nước hoa Cindy

Cao Ngọc Xuân Yến
07/02/2023

F3 - Front-end nâng cao

🌻 Giới thiệu

Giao diện trang web nước hoa Cindy được Yến xây dựng trên kiến thức học được từ khóa học Front-end của Kmin. Trang web có nhiều chức năng với các công nghệ mới hiện nay.

🎥 Video demo

📲 Các chức năng

  • Giới thiệu nhãn hiệu, xem sản phẩm, tin tức, form góp ý...

🤖 Các kỹ thuật, công nghệ được áp dụng trong dự án

  • HTML, CSS, Javascript