Kmin Academy

Sản phẩm của học viên

Giao diện trang nghe nhạc trực tuyến

Trang web nghe nhạc trực tuyến

Nguyễn Cảnh Tứ
07/02/2023

F3 - Front-end nâng cao

🌻 Giới thiệu

Giao diện trang web nghe nhạc được Tứ xây dựng trên kiến thức học được từ khóa học Front-end của Kmin. Trang web có nhiều chức năng với các công nghệ mới hiện nay.

🎥 Video demo

https://www.youtube.com/watch?v=M-WIH5gJyJU

📲 Các chức năng

  • Nghe demo hoặc cả bản nhạc, đặt vé festival music, xem xếp hạng các bản nhạc

🤖 Các kỹ thuật, công nghệ được áp dụng trong dự án

  • HTML, CSS, Javascript