Kmin Academy

Sự kiện

Hello, Python!

- Python và những dòng code đầu tiên, Cơ hội nghề nghiệp khi học Python, Trực quan hoá dữ liệu bằng Python

19:30 Thứ Hai, ngày 19 tháng 07 năm 2021
Hình thức: Online qua Zoom. Link join Telegram sự kiện: https://t.me/joinchat/Pqraot1lhZBiZWJl

Miễn phí

Thông tin tự kiện

Tên sự kiện: Hello Python

Hình thức: Online qua Zoom

Thời gian: 19h30-21h00, ngày 19/7/2021

Khách mời: Anh Nguyễn Trung Thành - Người truyển cảm hứng học lập trình.

Đối tượng tham gia

  • Các bạn học ngành kinh tế, định hướng theo Data Analyst
  • Các bạn chưa từng học lập trình, yêu thích lập trình.

Link tham gia Telegram sự kiện: https://t.me/joinchat/Pqraot1lhZBiZWJl