Kmin Academy

Sự kiện

Hỗ trợ mùa dịch - Học phí chỉ còn 3tr5!!!

Hỗ trợ mùa dịch, Kmin hỗ trợ giảm giá học phí lên tới 60%

08:30 Thứ Sáu, ngày 9 tháng 07 năm 2021
Hình thức học: Offline

3,500,000 VND

Học phí ưu đãi chỉ 3.500.000 đồng/khoá học (giá gốc 5.500.000 đồng)

Các khoá học áp dụng:

Lập trình Javascript nâng cao: Chi tiết khoá học

Lập trình Python nâng cao: Chi tiết khoá học

Đăng ký tham dự ngày để nhận ngay ưu đãi!!!