Kmin Academy

Khoá học

JS - Tư duy và kỹ năng lập trình JavaScript

06/02/2023
8 tuần | 24 buổi

5,600,000 VND

8,000,000 VND

Về khoá học

Khoá học này được coi là khoá học dành cho tất cả mọi người. Chỉ cần có sự đam mê, yêu thích với lập trình. Các kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất đến thành thạo sử dụng ngôn ngữ lập trình để giải quyết các bài toán trong thực tế.

Chuẩn đầu ra

🔖 Kiến thức

 1. Học viên có thể tự hệ thống kiến thức JavaScript từ cơ bản đến nâng cao.
 2. Hiểu được cái khái niệm, bản chất và cơ chế hoạt động của các ngôn ngữ lập trình hiện đại như: function, object, array, string, memory, ...
 3. Học viên có tư duy thuật toán và kỹ năng lập trình tốt để giải quyết các vấn đề ở cấp độ trung bình và khó bằng JavaScript.

💻 Kỹ năng

 1. Học viên có kỹ năng phân tích bài toán, lên ý tuởng và triển khai ý tưởng, kiểm thử, quản trị lỗi và tối ưu mã nguồn.
 2. Học viên có kỹ năng quản lý mã nguồn với Git và Github, sử dụng thành thạo VS Code.
 3. Học viên có kỹ năng tự học, biết cách tra cứu tài liệu kỹ thuật.

🧠 Tư duy

Học viên có tư duy làm việc tận tâm, chỉn chu, chuyên nghiệp. Code với tư duy của Developer, kiểm thử với kỹ năng của một Tester, hoàn thiện sản phẩm như chính mình là Product Owner.

Từ khoá

Lập trình Javascript

Chương trình học có gì?

Khởi động

 • Chuẩn bị sẵn sàng cho chặng hành trình thử thách.
 • Cài đặt thành công môi trường (NodeJS, Visual Studio Code).
 • Học viên biết cách tạo tập tin JS và kết nối với HTML
 • Viết và chạy được chương trình huyền thoại đầu tiên "hello world".

 • Hiểu các khái niệm cơ bản nhất trong một ngôn ngữ lập trình như: biến, hằng, kiểu dữ liệu, toán tử, lời gọi hàm.
 • Vận dụng tốt các khái niệm cơ bản để viết các lệnh đơn giản nhằm giải quyết các bài toán cấp độ dễ.

 • Hệ thống các toán tử trong trong lập trình
 • Hiểu rõ ý nghĩa của các toán tử
 • Biết lựa chọn toán tử phù hợp trong bài toán thực tế.
 • Biết và tránh các lỗi liên quan đến toán tử sau bài thực hành trải nghiệm.

 • Hiểu ý nghĩa và các kỹ thuật cơ bản nhất về đối tượng, mảng và hàm.
 • Biết cách lựa chọn giải pháp lưu trữ dữ liệu cho phù hợp với bài toán thực tế.
 • Lập trình và giải quyết vấn đề tốt với các bài toán cơ bản.

 • Học viên biết cách tham khảo tài liệu JavaScript.
 • Học viên được thấu hiểu và trợ giúp.

 • Hiểu rõ cú pháp của câu lệnh if-else và switch-case.
 • Biết các cấu trúc mẫu trong thực tế.
 • Có khả năng tư duy ra giải pháp bằng cấu trúc rẽ nhánh với các vấn đề ở cấp độ dễ và trung bình.
 • Viết code rẽ nhánh tốt và đẹp.
 • Biết áp dụng cấu trúc rẽ nhánh trong lập trình giao diện web.

 • Học viên biết cách dùng JS DOM để tương tác với trang web.
 • Học viên hiểu bản chất, nguyên lý hoạt động của DOM và và vận dụng tốt trong dự án thực tế.
 • Học viên biết cách hệ thống và tra cứu các object và method trong DOM.

 • Học viên biết những tiêu chuẩn trong Clean Code.
 • Học viên được thấu hiểu và trợ giúp.

 • Hiểu rõ cú pháp của câu lệnh while, for và do-while
 • Biết các cấu trúc mẫu trong thực tế.
 • Có khả năng tư duy ra giải pháp bằng cấu trúc lặp với các vấn đề ở cấp độ dễ và trung bình.
 • Viết code vòng lặp tốt và đẹp.
 • Biết áp dụng cấu trúc lặp và cấu trúc rẽ nhánh trong lập trình tương tác cơ bản trên trang web.

 • Biết kỹ thuật thay đổi cấu trúc HTML bằng JS DOM
 • Biết các sự kiện trên trang web
 • Xử lý UX cho trang web bằng JS
 • Biết áp dụng cấu trúc lặp và cấu trúc rẽ nhánh trong lập trình tương tác nâng cao trên trang web.

 • Biết các tiêu chuẩn để đánh giá thuật toán, từ đó tự đánh giá code của chính mình.
 • Học viên được thấu hiểu và trợ giúp.

 • Hệ thống đầy đủ về mảng một chiều.
 • Vận dụng tốt các kỹ thuật xử lý mảng để giải quyết các vấn đề trong thực tế.
 • Biết các hàm hỗ trợ xử lý mảng của thư viện sẵn có trong JS.
 • Biết cách tư duy để giải quyết bài toán cấp độ trung bình và khó.

 • Biết các kỹ thuật cơ bản để xử lý chuỗi.
 • Biết cách biểu diễn chuỗi mới của JavaScript
 • Áp dụng các hàm xử lý chuỗi trong bài toán thực tế.

 • Học viên biết ứng dụng của BOM trong Front-end.
 • Học viên có thể làm được các chức năng thông dụng với BOM.

 • Biết cách biểu diễn mảng hai chiều và một số ứng dụng trong thực tế.
 • Học viên được thấu hiểu và trợ giúp.

 • Hiểu rõ ý nghĩa của hàm.
 • Biết cách phân tích vấn đề để thiết kế nguyên mẫu hàm chuẩn và tối ưu.
 • Biết về vấn đề vùng nhớ khi sử dụng hàm và vận dụng để xử lý dữ liệu chính xác.
 • Biết các kỹ thuật viết hàm nâng cao nhằm tối ưu mã nguồn.
 • Hiểu cú pháp và đặc tính của hàm trong phiên bản JS mới nhất.

 • Giới thiệu và làm rõ mối quan hệ giữa function và object.
 • Học viên hiểu rõ Constructor function và Factory function.
 • Học viên có thể áp dụng linh hoạt, chính xác giữa Constructor function và Factory function trong các trường hợp sử dụng cụ thể.

 • Biết đối tượng Date và các hàm hỗ trợ
 • Học viên được thấu hiểu và trợ giúp.

 • Hiểu rõ ý nghĩa và các đặc trưng của phương pháp lập trình hướng đối tượng.
 • Biết các thành phần của một lớp và cơ chế hoạt động của chúng.
 • Sử dụng thành thạo lập trình hướng đối tượng của JavaScript theo cú pháp ES6.
 • Biết phân tích bài toán, thiết kế đối tượng và các mối quan hệ của chúng.

 • Hiểu sâu hơn về giao thức http và https
 • Học viên được thấu hiểu và trợ giúp.

 • Học viên hiểu rõ khái niệm lập trình đồng bộ và lập trình bất đồng bộ.
 • Hiểu cơ chế hoạt động của lập trình bất đồng bộ.
 • Sử dụng thành thạo hệ thống giải pháp lập trình bất đồng bộ của JavaScript.

 • Biết sự ứng dụng của lập trình bất đồng bộ trong thực tế.
 • Học viên được thấu hiểu và trợ giúp.

 • Hiểu cách hoạt động và vai trò của API trong lập trình.
 • Vận dụng tốt nhiều kỹ thuật xử lý API trong đó có những kỹ thuật phổ biến hiện tại.

 • Hiểu tư tưởng chính của thư viện jQuery, từ đó sử dụng các hàm một cách hiệu quả.
 • Biết các chức năng mà jQuery hỗ trợ.
 • Vận dụng được vào trong dự án có dùng jQuery.

 • Học viên phát triển một ứng dụng trên console bằng Javascript.
 • Học viên thực hiện ngay từ đầu khóa và thuyết trình giới thiệu sản phẩm vào cuối khóa.
 • Học viên được giảng viên / trợ giảng huớng dẫn trong suốt quá trình làm và được góp ý bởi hội đồng chuyên môn vào buổi thuyết trình.

Sản phẩm của học viên tại Kmin
Giao diện trang web thời trang: Male Fashion

Giao diện trang web thời trang: Male Fashion cho phép người dùng tìm kiếm, lọc, chấm điểm sản phẩm. Không dừng lại ở đó, khách hàng còn có thể thêm, chỉnh sửa giỏ hàng và tiến hành mua sản phẩm.

Xem thêm

Vì sao bạn nên học tại Kmin?

Lớp học hạnh phúc

Phương pháp PIB

Giảng viên chất

Hỗ trợ học viên

Và còn nữa...

🗻 Lộ trình học bài bản, thực tế

Đề cương được thiết kế tinh gọn và thực tế, dựa trên sự nghiên cứu và qua quá trình làm việc để hiểu nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Những gì học được là những điều doanh nghiệp cần.

📲 Làm dự án giả lập

Học viên được rèn luyện kỹ năng làm việc (kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn) theo quy trình làm việc chuyên nghiệp thông qua các thử thách lập trình và dự án khóa học.

👫 Lớp học như một gia đình

Lớp học chỉ tối đa 10 học viên cùng với giảng viên và các trợ giảng để đảm bảo chất lượng dạy và học. Mọi người xem nhau như một gia đình, cùng giúp đỡ nhau về đích.

Học viên nói gì về Kmin?

Trải qua các khoá học tại Kmin từ cơ bản đến nâng cao, mình tự tin hơn trong việc code cũng như có thêm nhiều động lực để học tập. Cám ơn Kmin và các thầy cô đã hỗ trợ mình rất nhiều

Xuân Yến

ĐH Bách Khoa TP.HCM

Cám ơn thầy Bảo và Kmin, vì đã giúp mình có nhiều động lực để học lập trình hơn. Sẽ ghé lại Kmin tham gia các khoá học nhiều hơn nữa trong tương lai.

Trịnh Trung Trựt

CĐ KT Cao Thắng

Học viên Kmin đang làm việc tại các doanh nghiệp

Đội ngũ giảng viên nhiệt huyết

Vũ Đình Bảo

✓ Nhà sáng lập và điều hành Kmin Academy ✓ Thạc sĩ Khoa học Máy tính ✓ Sinh viên học vượt tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HCM ✓ Từng là Project Manager tại UNIGWORK, Kmin Technology ✓ Lĩnh vực nghiên cứu và làm việc: Data Science, Front-end, Back-end, Education

Các lớp sắp khai giảng

SB - Lập trình Scratch cơ bản dành cho thiếu nhi

Khám phá tiềm năng của trẻ với ngôn ngữ lập trình Scratch. Giúp trẻ làm quen với tư duy và kỹ năng lập trình, phát huy khả năng sáng tạo. Trẻ sẽ có những cảm nhận và nền tảng đầu tiên về lập trình, từ đó có thể phát triển tài năng công nghệ sớm.

Các câu hỏi thường gặp

Kmin hỗ trợ tài chính bằng hình thức trả học phí theo đợt, trả góp học phí bằng thẻ tín dụng. Học bổng khoá học/lộ trình cho các trường hợp đặc biệt (hoàn cảnh khó khăn, hoặc thành tích học tập xuất sắc. Hãy gửi thư đề đạt nguyện vọng cho Kmin qua email: academy@kmin.edu.vn nhé)

Hiện tại Kmin có 3 hình thức học: offline tại cở sở quận 3, học online tại nhà qua zoom với GV, học qua bộ video.

Kmin hỗ trợ việc làm cho các học viên theo các lộ trình tại Kmin bao gồm: Front-end, Back-end, Fullstack.

Lịch học của Kmin thường diễn ra vào buổi tối các ngày trong tuần và ban ngày thứ 7, chủ nhật. Thời lượng của mỗi buổi học tuỳ hình thức học sẽ kéo dài từ 2-2.5h

Các khoá học tại Kmin đều được đạt chứng nhận và hồ sơ năng lực khi đạt các tiêu chí của khoá học.