Trang chủ     tin-tuc-cong-nghe     HackLang

HackLang

NamNV609
2019-03-21 08:13:37

Hack là ngôn ngữ lập trình cho HipHop Virtual Machine (HHVM), được tạo bởi Facebook, nó có thể tương thích hoàn toàn với PHP.