Trang chủ     su-kien-hay     Get your hand dirty with Docker

Get your hand dirty with Docker

Học viện Kmin
2019-04-12 17:50:44

Gần đây Docker đang được thảo luận và gây được nhiều chú ý trong cộng đồng công nghệ trên thế giới, với nhiều hứa hẹn trong tương lai. Các hãng công nghệ lớn như Google, Amazon, Microsoft, IBM … đã bắt đầu hỗ trợ Docker trên nền tảng của họ. Vậy Docker là gì?