Trang chủ     lap-trinh     Quy Trình Gia Công Phần Mềm

Quy Trình Gia Công Phần Mềm

Học viện Kmin
2020-09-30 21:39:27

Quy trình phát triển & xây dựng phần mềm (Software Development/Engineering Process - SEP) có tính chất quyết định để tạo ra sản phẩm chất luợng tốt với chi phí thấp và năng suất cao, điều này có ý nghĩa quan trọng đối với các công ty gia công phần mềm củng cố và phát triển cùng với nền công nghiệp phần mềm đầy cạnh tranh