Học xong lớp này, bạn sẽ được...

Vận dụng
Vận dụng thành thạo cú pháp ngôn ngữ lập trình Javascript.
Tìm hiểu
Hiểu được các khái niệm, bản chất và cơ chế hoạt động của các ngôn ngữ lập trình hiện đại.
Trang bị
Trang bị kĩ năng lập trình chuyên nghiệp.

Đề cương

 • 1
  Khởi động
  0
 • 0
  Những khái niệm cơ bản nhất
  2
 • 3
  Các toán tử
  0
 • 0
  Cấu trúc rẽ nhánh và lặp
  4
 • 5
  Cấu trúc lặp
  0
 • 0
  Hàm
  6
 • 7
  Mảng
  0
 • 0
  Chuỗi
  8
 • 9
  Dự án lập trình
  0
 • 0
  Kiểm tra đánh giá năng lực
  10
 • 11
  Tham gia buổi thuyết trình về dự án
  0

Đồ án cuối khóa

Các khóa sắp khai giảng

Lựa chọn Khóa học phù hợp với bạn

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên

Lê Hồng Phúc

Lê Hồng Phúc

Front-end developer

 • Front-end Team Leader tại KDT (Kmin Dev Team)
 • Danh hiệu học viên xuất sắc nhất năm 2018.

Nghèo đói là điều duy nhất bạn có thể đạt được mà không gặp khó khăn.

Giảng viên

ThS. Vũ Đình Bảo

ThS. Vũ Đình Bảo

Project manager

 • Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính
 • Project manager tại Kmin Technology
 • Huấn luyện viên đội tuyển Olympic Tin học của trường Cao Thắng

Hãy cho tôi thấy cách bạn giải quyết vấn đề, tôi sẽ biết bạn dev ra sao.

Giảng viên

Nguyễn Thị Ngọc

Nguyễn Thị Ngọc

Lecturer

 • Tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên chuyên ngành Hệ thống thông tin
 • Giảng viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
 • Từng là QA tại KMS Technology

Chỉ có việc nào người ta muốn làm thì mới có thể làm tốt được. sssss

Cảm nhận của học viên sau khóa học