Học xong lớp này, bạn sẽ được...

Kiến thức
Làm quen với việc phát triển client-side Javascript application và React library. Hiểu được concept của React.
Ứng dụng
Có thể triển khai các Single Page Application (SPA) với React, sử dụng các chức năng khác nhau của React như components và forms, triển khai functional front-end web application sử dụng React và sử dụng các open-sourced component library để phát triển giao diện responsive.
Kỹ năng
Chuẩn bị kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm để sẵn sàng tham gia vào các dự án lập trình
Kinh nghiệm
Tích luỹ kinh nghiệm và phát triển đam mê của bản thân, tự tin dấn thân với sự lưa chọn của bản thân

Đề cương

 • 1
  Getting started
  0
 • 0
  First React Application
  2
 • 3
  First React Component: Counter
  0
 • 0
  Advanced React Component: Simple Todo App
  4
 • 5
  Styling in React
  0
 • 0
  React Router
  6
 • 7
  Advanced React Router: Deep dive
  0
 • 0
  Fetching data from an API
  8
 • 9
  Getting started with UI library: Reactstrap
  0
 • 0
  Global state management
  10
 • 11
  Build a usable Todo App
  0
 • 0
  Test, release, deploy
  12
Khóa học lập trình Kmin
 •   Ngày khai giảng: 17/05/2021
7
ngày
14
giờ
40
phút
32
giây

8,000,000 VND

6,650,000 ,0 VND

 •   Thời lượng: 2 tháng
 •    Lịch học: Tự chọn
 •    Địa điểm: 25A Mai Thị Lựu, P. Đakao, Q.1
 •   Ngày khai giảng: 17/05/2021
7
ngày
14
giờ
40
phút
32
giây

0 VND

6,650,000 ,0 VND

 •   Thời lượng: 2 tháng
 •    Lịch học: Tự chọn
 •    Địa điểm: Tự chọn
 •   Hạn chót áp dụng ưu đãi: 17/05/2021
7
ngày
14
giờ
40
phút
32
giây

0 VND

6,650,000 ,0 VND

 •   Thời lượng: Tự chọn
 •    Lịch học: Tự chọn
 •    Địa điểm: Tự chọn
Đăng ký ngay

Đồ án cuối khóa

Các khóa sắp khai giảng

Lựa chọn Khóa học phù hợp với bạn

Lập trình Front-end với ReactJS - Khoá T5

2
ngày
8
giờ
11
phút
39
giây

8,000,000 VNĐ

6,650,000

 • Ngày khai giảng: 17/05/2021
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Lịch học: Tự chọn
 • Địa điểm: 25A Mai Thị Lựu, P. Đakao, Q.1
Đăng ký ngay
2
ngày
8
giờ
11
phút
39
giây

0 VNĐ

6,650,000

 • Ngày khai giảng: 17/05/2021
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Lịch học: Tự chọn
 • Địa điểm: Tự chọn
Đăng ký ngay
2
ngày
8
giờ
11
phút
39
giây

0 VNĐ

6,650,000

 • Hạn chót áp dụng ưu đãi: 17/05/2021
 • Thời lượng: Tự chọn
 • Lịch học: Tự chọn
 • Địa điểm: Tự chọn
Đăng ký ngay

Lập trình Front-end với ReactJS - Khoá T7

2
ngày
8
giờ
11
phút
39
giây

8,000,000 VNĐ

6,650,000

 • Ngày khai giảng: 11/07/2021
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Lịch học: Tự chọn
 • Địa điểm: 25A Mai Thị Lựu, p.Đa Kao, quận 1
Đăng ký ngay
2
ngày
8
giờ
11
phút
39
giây

0 VNĐ

6,650,000

 • Ngày khai giảng: 11/07/2021
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Lịch học: Tự chọn
 • Địa điểm: Tự chọn
Đăng ký ngay
2
ngày
8
giờ
11
phút
39
giây

0 VNĐ

6,650,000

 • Hạn chót áp dụng ưu đãi: 11/07/2021
 • Thời lượng: Tự chọn
 • Lịch học: Tự chọn
 • Địa điểm: Tự chọn
Đăng ký ngay

Lập trình Front-end với ReactJS - Khoá T9

2
ngày
8
giờ
11
phút
39
giây

8,000,000 VNĐ

6,650,000

 • Ngày khai giảng: 17/09/2021
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Lịch học: Tự chọn
 • Địa điểm: 25A Mai Thị Lựu, P. Đakao, Q.1
Đăng ký ngay
2
ngày
8
giờ
11
phút
39
giây

0 VNĐ

6,650,000

 • Ngày khai giảng: 17/09/2021
 • Thời lượng: 2 tháng
 • Lịch học: Tự chọn
 • Địa điểm: Tự chọn
Đăng ký ngay
2
ngày
8
giờ
11
phút
39
giây

0 VNĐ

6,650,000

 • Hạn chót áp dụng ưu đãi: 17/09/2021
 • Thời lượng: Tự chọn
 • Lịch học: Tự chọn
 • Địa điểm: Tự chọn
Đăng ký ngay

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên

Lê Hồng Phúc

Lê Hồng Phúc

Front-end developer

 • Front-end Team Leader tại KDT (Kmin Dev Team)
 • Danh hiệu học viên xuất sắc nhất năm 2018.

Nghèo đói là điều duy nhất bạn có thể đạt được mà không gặp khó khăn.

Giảng viên

ThS. Vũ Đình Bảo

ThS. Vũ Đình Bảo

Project manager

 • Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính
 • Project manager tại Kmin Technology
 • Huấn luyện viên đội tuyển Olympic Tin học của trường Cao Thắng

Hãy cho tôi thấy cách bạn giải quyết vấn đề, tôi sẽ biết bạn dev ra sao.

SA

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Tuấn Anh

Developer

 • Thực tập sinh tại KDT (Kmin Dev Team)

Any cable is shark team that cannot bite, if they grow enough teeth

Cảm nhận của học viên sau khóa học