Học xong lớp này, bạn sẽ được...

Kiến thức
Làm quen với việc phát triển client-side Javascript application và React library. Hiểu được concept của React.
Ứng dụng
Có thể triển khai các Single Page Application (SPA) với React, sử dụng các chức năng khác nhau của React như components và forms, triển khai functional front-end web application sử dụng React và sử dụng các open-sourced component library để phát triển giao diện responsive, Tiếp cận, cập nhật kiến thức mới nhất 2019
Nâng cao
Phát triển web servers và APIs với Express. Lưu trữ data với MongoDB và Mongoose. Sử dụng ES6/7 tiên tiến
Kỹ năng
Chuẩn bị kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm để sẵn sàng tham gia vào các dự án lập trình
Kinh nghiệm
Tích luỹ kinh nghiệm và phát triển đam mê của bản thân, tự tin dấn thân với sự lưa chọn của bản thân

Đề cương

 • 1
  Getting started with Node.js
  0
 • 0
  Node.js Module System (Notes App)
  2
 • 3
  File System and Command Line Args (Notes App)
  0
 • 0
  Debugging Node.js (Notes App)
  4
 • 5
  Asynchronous Node.js (Weather App)
  0
 • 0
  Web Servers (Weather App)
  6
 • 7
  Accessing the API from Browser (Weather App)
  0
 • 0
  Application Deployment (Weather App)
  8
 • 9
  MongoDB (Todo App)
  0
 • 0
  MongoDB with Node.js and Promises (Todo App)
  10
 • 11
  REST APIs and Mongoose (Todo App)
  0
 • 0
  API Authentication and Security (Todo App)
  12
 • 13
  Sorting, Pagination, and Filtering (Todo App)
  0
 • 0
  File Uploads (Todo App)
  14
 • 15
  Sending Emails (Todo App)
  0
 • 0
  Testing Node.js (Todo App)
  16
 • 17
  Real-time Web Applications with Socket.io (Chat App)
  0
 • 0
  Wrapping Up
  18
 • 19
  Getting started with ReactJS
  0
 • 0
  First React Application
  20
 • 21
  First React Component: Counter
  0
 • 0
  Advanced React Component: Simple Todo App
  22
 • 23
  Styling in React
  0
 • 0
  React Router
  24
 • 25
  Advanced React Router: Deep dive
  0
 • 0
  Fetching data from an API
  26
 • 27
  Getting started with UI library: Reactstrap
  0
 • 0
  Global state management
  28
 • 29
  Build a usable Todo App
  0
 • 0
  Test, release, deploy
  30

Đồ án cuối khóa

Các khóa sắp khai giảng

Lựa chọn Khóa học phù hợp với bạn

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên

Nguyễn Thanh Thế

Nguyễn Thanh Thế

Backend Dev

 • Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Công nghệ thông tin
 • Full-stack developer tại KDT (Kmin Dev Team)
 • Giải khuyến khích Olympic Tin học sinh viên toàn quốc

Hãy học lập trình như một học sinh lớp 1.

Giảng viên

Vũ Đình Bảo

Vũ Đình Bảo

Project manager

 • Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính
 • Project manager tại Kmin Technology
 • Huấn luyện viên đội tuyển Olympic Tin học của trường Cao Thắng

Hãy cho tôi thấy cách bạn giải quyết vấn đề, tôi sẽ biết bạn dev ra sao.

Giảng viên

Lê Hồng Phúc

Lê Hồng Phúc

Front-end developer

 • Front-end Team Leader tại KDT (Kmin Dev Team)
 • Danh hiệu học viên xuất sắc nhất năm 2018.

Nghèo đói là điều duy nhất bạn có thể đạt được mà không gặp khó khăn.

Cảm nhận của học viên sau khóa học