Học xong lớp này, bạn sẽ được...

Kiến thức
Nắm được kiến thức căn bản để vận hành back-end với Golang
Tư duy
Trang bị những tư duy logic khi triển khai một dự án
Kỹ năng
Tham gia lớp học để rèn luyện các kỹ năng lập trình cũng như những kỹ năng mềm (thuyết trình, giải quyết vấn đề, ...)
Project
Sau khóa học các bạn học viên sẽ có 1 project do chính tay mình làm, là tiền đề để các bạn phát triển về sau

Đề cương

 • 1
  Giới thiệu, tổng quan
  0
 • 0
  Các khái niệm, cú pháp căn bản
  2
 • 3
  Interface
  0
 • 0
  Concurency, channel
  4
 • 5
  OOP (lập trình hướng đối tượng) trong Golang?
  0
 • 0
  Server
  6
 • 7
  HTTP
  0
 • 0
  Template
  8
 • 9
  Code Go trên HTML?
  0
 • 0
  Quản lý code bằng Gitlab
  10
 • 11
  Project 1:
  0
 • 0
  Database (MySQL)
  12
 • 13
  Gin library
  0
 • 0
  Thực hành đưa dữ liệu lên template
  14
 • 15
  Structure project (chia cấu trúc cho project)
  0
 • 0
  GORM (ORM)
  16
 • 17
  Project 2:
  0
 • 0
  RESTful API
  18
 • 19
  Các kinh nghiệm làm việc, hướng phát triển
  0

Đồ án cuối khóa

Các khóa sắp khai giảng

Lựa chọn Khóa học phù hợp với bạn

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên

Nguyễn Thanh Thế

Nguyễn Thanh Thế

Backend Dev

 • Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Công nghệ thông tin
 • Full-stack developer tại KDT (Kmin Dev Team)
 • Giải khuyến khích Olympic Tin học sinh viên toàn quốc

Hãy học lập trình như một học sinh lớp 1.

Trợ giảng

Vũ Đình Bảo

Vũ Đình Bảo

Project manager

 • Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính
 • Project manager tại Kmin Technology
 • Huấn luyện viên đội tuyển Olympic Tin học của trường Cao Thắng

Hãy cho tôi thấy cách bạn giải quyết vấn đề, tôi sẽ biết bạn dev ra sao.

Trợ giảng

Nguyễn Hữu Thắng

Nguyễn Hữu Thắng

Server

 • Đạt giải khuyến khích Olympic Tin học sinh viên năm 2018 khối không chuyên

Cảm nhận của học viên sau khóa học